De vrijwilligers - Wat doet een vrijwilliger
www.buurtbus589-leek-marum-dewilp.nl
Buurtbus 589 Leek-Marum-De Wilp en v.v.
Wat doet onze vrijwilliger Zijn/haar taken zijn 2-ledig: 1. 1 x per week op een zoveel mogelijk vaste dag en tijdstip een 3-uurs dienst draaien. De eerste chauffeur haalt de bus op uit de garage en start om 07:00 uur bij de halte Leek-Centrum met z’n ritten. De aflossingen vinden plaats voor de garage waar ook voldoende parkeerruimte voor auto of fiets is. De chauffeur op de laatste ritten vanaf 16:00 uur zorgt ook, dat na afloop de bus volgetankt wordt met dieselolie bij het Shell tankstation aan de Oldebertweg. 2. De bus wordt uiteraard ook vuil, temeer daar we hoofdzakelijk op secondaire wegen rijden. Derhalve wordt door de coördinator op het 4-wekelijks rooster voor elke week een vrijwilliger aangewezen om op vrijdagavond of zaterdag de bus bij taxibedrijf Nuis te Nuis te wassen, etc. Alle benodigdheden zijn daarvoor aanwezig. Het kan zijn, dat door verhindering een chauffeur een beroep moet doen op een andere vrijwilliger om zijn rit over te nemen of te ruilen. In het uiterste geval kan een beroep gedaan worden op de coördinator om dit voor je te regelen. In alle gevallen wordt verzocht om de coördinator van de verandering op de hoogte te stellen. Naast zijn plichten als chauffeur is er ook plaats voor wat gezelligheid met de andere vrijwilligers. Er wordt jaarlijks een ‘Dagje Uit’ door het bestuur georganiseerd waarbij vervoer, eten en drinken gratis worden aangeboden. Dit alles om de vrijwilligers elkaar beter te leren kennen en tevens als beloning voor de bewezen diensten. Uitteraard zijn de wederhelften ook van de partij. In de maand december wordt aan ieder lid een Kerstpakket uitgereikt. In het voorjaar wordt er een ledenvergadering belegd waarin door het bestuur, Taxi Nuis en het OV-bureau o.a. teruggekeken wordt op het afgelopen jaar en eventuele aanwijzingen/maatregelen bekend worden gemaakt