Pagina 1 van 4
naam buslijn stempel chauffeur
z.o.z.
€ 40,- Maandkaart Buurtbus Geldig 1 maand na afstempeling op de hieronder vermelde Buurtbuslij n
Buurtbuskaartje Maandkaart Buurtbus
BUURTBUSKAARTJE Geldig voor 1 persoon voor één rit (enkele reis) Per volwassene reizen max. 3 kinderen 4 t/m 11 jaar gratis mee. Kinderen t/m 3 jaar reizen gratis mee. Geldig op de dag van betaling. Het voorheen gebruikte en uitgereikte kaartje is vervangen door de betaalafschrift uit de betaalautomaat. Uitzondering Geen. MAANDKAART BUURTBUS Geldig één maand na afstempeling, vanaf de datum, die op de kaart vermeld staat. Voorbeeld: Gestempelde datum 1-1-2019. Geldig to en met 31-1-2019, dus niet op 1-2-2019
• • • •
TARIEVENKAART BUURTBUS 2019 Versie Buurtbus Leek- Grootegast
WWWwordt niet meer gebruikt